Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Nasiennego

TERMINY

1. Do dnia 24 lutego (28 lutego przesłanie prób do badań)należy złożyć wniosek do WIORiNw Lublinie o pobranie prób materiału siewnego do oceny tożsamości i czystości odmianowej określonych gatunków roślin warzywnych

2. Do dnia 3 marca (10 marca przesłanie prób do badań) należy złożyć wniosek do WIORiN w Lublinie o pobranie prób materiału siewnego do oceny tożsamości i czystości odmianowej określonych gatunków roślin rolniczych

3. Do dnia 10 marca należy złożyć wniosek o dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany dla porzeczek i agrestu.

4.Do dnia 15 marca należy złożyć wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego roślin rolniczych:

a) dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych;

b) dla gatunków roślin uprawnych wieloletnich

Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji.

5. Późna zima / wczesna wiosna(nie później jednak niż 3 tygodnie przed przewidywanym kwitnieniem drzew)pobieranie prób materiału szkółkarskiego do badańlaboratoryjnych z kwalifikowanych roślin matecznych gatunków: Morela (Prunusarmeniaca L.), czereśnia (Prunusavium L.), ałycza (PrunuscerasiferaEhrh.), wiśnia (Prunuscerasus L.), śliwa domowa (Prunusdomestica L.), migdałowiec (Prunusdulcis (Miller) Webb.), brzoskwinia (Prunuspersica (L.) Batsch.)i śliwa japońska (Prunussalicina Lindley) na obecność PDV (wirus karłowatości śliwy) i PNRSV (wirus nekrotyczn ej plamistości pierścieniowej wiśni).

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Adrian Warchoł
Data publikacji informacji: 27.09.2023 09:44
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd