22 Września 2023

Szkolenia analityków nasiennych Centralnego Laboratorium GIORIN Drukuj

 

W bieżącym roku, dzięki dotacji celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, analitycy nasienni GIORiN uczestniczyli w dwóch szkoleniach organizowanych przez IHAR- PIB w Radzikowe.

 

Każdorazowo udział w szkoleniu wzięło 20 analityków nasiennych GIORIN. Program szkoleń opracowany został w oparciu o zagadnienia, które wytypowane zostały jako szczególnie interesujące i wymagające poszerzenia wiedzy i obejmował zagadnienia problematyczne związane z:

  • oceną laboratoryjną nasion gatunków bobowatych grubo- i drobnonasiennych,
  • zasadami tworzenia i utrzymywania kolekcji nasion,
  • oceną zdrowotności materiału siewnego.

 

Analitycy nasienni to osoby o szczególnych kwalifikacjach - unikalnych nie tylko w skali kraju. Oprócz wiedzy z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa, dotyczącej biologii poszczególnych gatunków roślin, nasiennictwa oraz występowania szkodników i chorób na materiale siewnym, analityk musi posiadać wiedzę z zakresu nasionoznawstwa, przeprowadzania badań laboratoryjnych oraz prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej. Wiedza ta musi być wsparta doświadczeniem - praktycznymi umiejętnościami przeprowadzania badań laboratoryjnych, doskonalonymi w codziennej wieloletniej pracy.

 

Ze względu na unikalność zawodu analityka nasiennego, dostępność szkoleń z tego obszaru jest bardzo ograniczona. Od wielu lat, dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, analitycy nasienni mogą poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności praktyczne uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie.

 

Pogłębiona wiedza i doświadczenie zostaną wykorzystane w  dalszej pracy.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości IHAR-PIB w Radzikowie

 


Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Bajkowska
Data publikacji informacji: 22.09.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 22.09.2023 13:21
Sprawdź historię zmian