12 Listopada 2020

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Drukuj

Nazwa zadania: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku będącego siedzibą oddziału w Kętrzynie WIORiN w Olsztynie

 

Koszt kwalifikowany zadania 43 966,12 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚIGW w Olsztynie to 40 000 zł


lista aktualności