Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI

Pliki do pobrania

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Pliki do pobrania

Procedura wydania paszportu
Procedura rejestracji przedsiębiorców

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Pliki do pobrania

Zgłaszanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego oraz inne informacje dotyczące oceny polowej
Zgłaszanie materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych do oceny polowej
Zasady postępowania przy zgłoszeniu do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców
Procedura w sprawie wydawania zezwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIE

Pliki do pobrania

Instrukcja przyjmowania prób do laboratorium
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 10.09.2014 10:21
Data aktualizacji informacji: 17.11.2015 13:21
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd