Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rejestry i ewidencje

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U z 2017 r, poz. 50) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach prowadzi i udostępnia rejestr:

  1. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
  2. podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
  3. przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin,
  4. podmiotów wpisanych do rejestru w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  5. przedsiębiorców wpisanych do rejestru w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. ( t.j. Dz.U. z 2021 r poz. 129) każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji:

 

  1. przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,
  2. dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli,
  3. rolników prowadzących obrót materiałem siewnym,

- po złożeniu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Inspektora.

Pliki do pobrania

Rejestr podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Rejestr przedsiębiorców prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
Rejestr przedsiębiorców wpisanych do rejestru w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Spis wszystkich rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat w Kielcach
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 25.08.2014 08:04
Data aktualizacji informacji: 13.12.2023 08:14
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd