Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Pliki do pobrania

Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat
Informacje dodatkowe

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Pliki do pobrania

Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian
Informacje dodatkowe

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Pliki do pobrania

Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian
Informacja dodatkowa

MAJĄTEK

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach dysponuje
następującym majątkiem trwałym: (stan na 31.12.2019 r)

 

Grunty i melioracje szczegółowe 981 038,00
Budynki i lokale 3 582 927,36
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 130 592,61
Kotły i maszyny energetyczne 33 438,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 390 067,03
Urządzenia techniczne 144 976,00
Środki transportu 1  364 249,29
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 149 265,85
RAZEM 7 776 554,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Pliki do pobrania

Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian
Informacja dodatkowa
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 29.08.2014 12:51
Data aktualizacji informacji: 05.05.2020 11:29
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd