Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2022 nr 2022/BZP 00075015/01/P

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2022-03-03
Marcin Piórek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 03.03.2022 14:32
Data ostatniej aktualizacji informacji: 03.03.2022 15:39
Sprawdź historię zmian