Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz.1986 tekst jednolity) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w roku finansowym 2019


Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 13.03.2019 14:05
Data ostatniej aktualizacji informacji: 13.03.2019 15:17
Sprawdź historię zmian