13 Grudnia 2023

WIORiN w Klubie Seniora Drukuj

W ramach działań promocyjnych,  WIORiN w Kielcach Oddział w Busku- Zdroju, przygotował prelekcję o zadaniach PIORiN,  z którą udał się do Klubu Seniora działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji podczas której omówiono następujące zagadnienia: znakowanie ziemniaków konsumpcyjnych, paszportyzacja roślin przeznaczonych do sadzenia, kontrola nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, kontrola produkcji i obrotu materiału siewnego oraz produkcja opakowań drewnianych (DMO).

            Pracownicy WIORiN przedstawili prezentacje w której znalazły się m.in. zdjęcia wykonane przez inspektorów  podczas prowadzenia czynności kontrolnych. Zdjęcia przedstawiały  prace naszych inspektorów w terenie, bezpośrednio u producentów oraz w miejscach obrotu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.

Z przedstawionej prezentacji seniorzy i pracownicy MOPS w Busku Zdroju,  jako konsumenci i nabywcy  roślin dowiedzieli się, że nasza Inspekcja w ramach obowiązującego prawa czuwa nad tym, aby produkty rolne pochodzenia roślinnego  były wolne od pozostałości środków ochrony roślin a rośliny do naszych  ogrodów i domów  były zdrowe i piękne.

Na zakończenie, na pamiątkę spotkania, rozdaliśmy  uczestnikom broszury dotyczące działalności naszej Inspekcji oraz materiały promocyjne oznaczone logo PIORiN z danymi kontaktowymi inspektoratu. Rozdając  prospekty pracownicy zachęcali uczestników do odwiedzania naszych stron internetowych, na których można odnaleźć  szereg informacji o działalności instytucji.