06 Września 2023

Uczestnictwo WIORiN w Kielcach w Dożynki w powiecie kazimierskim Drukuj

Dożynki to coroczne Święto Plonów, którym rolnicy chcą podziękować za tegoroczne zbiory. W powiecie kazimierskim gospodarzem Święta Plonów były Bejsce. Rolnicy z zebranych płodów rolnych przygotowali liczne wieńce, prezentację których Koła Gospodyń Wiejskich urozmaicały występami artystycznymi. Wśród wielu zaproszonych gości, Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli gmin, powiatu nie zabrakło przedstawicieli WIORiN w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej.

Pracownicy naszej Inspekcji przybliżali uczestnikom dożynek aktualne przepisy prawa dotyczące odpowiedniego stosowania środków ochrony roślin, zagrożeniach związanych z agrofagami kwarantannowymi oraz produkcją kwalifikowanego materiału siewnego. Podczas odwiedzin naszego stoiska zainteresowani rolnicy, działkowicze, sadownicy mogli dowiedzieć się czym zajmuje się nasza Inspekcja w codziennej pracy. Liczne gadżety z logo PIORiN oraz owoce z lokalnego sadu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Także dla najmłodszych uczestników Dożynek pracownicy naszego oddziału przygotowali słodkie upominki.

Stoisko PIORiN cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników oraz innych przybyłych gości, którzy zdają sobie sprawę jak ważna jest produkcja rolnicza oraz dbałość o to aby pochodząca z niej żywność była zdrowa, smaczna i wolna od pozostałości pestycydów a także zagrażających uprawą agrofagów o co wraz z rolnikami dbają pracownicy naszej Inspekcji.


lista aktualności