13 Grudnia 2023

Przemieszczanie ziemniaków zagrożeniem rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych Drukuj

Przemieszczanie ziemniaków stwarza ryzyko rozprzestrzeniania się wielu agrofagów kwarantannowych w tym Clavibacter sepedonicus czy Ralstonia solanacearum. W celu zapobiegania temu Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzi kontrole u dystrybutorów ziemniaków, którzy zajmują się ich przemieszczaniem, pakowaniem i magazynowaniem. PIORiN prowadzi działania kontrolne weryfikujące, czy podmiot przestrzega wymogów przepisów unijnych i krajowych w zakresie zdrowia roślin. Jedną z takich kontroli przeprowadzili inspektorzy z WIORiN w Kielcach oddział w Kazimierzy Wielkiej u dystrybutora ziemniaków. Inspektorzy skontrolowali prowadzony przez zarejestrowanego w Urzędowym Rejestrze Podmiotów Profesjonalnych rejestr identyfikowalności dystrybucji ziemniaków dzięki któremu łatwo ustalić pochodzenie ziemniaków oraz przeprowadzili kontrolę zdrowotności ziemniaków znajdujących się w magazynie. Przekrojono 50 bulw, w których nie stwierdzono objawów występowania agrofagów kwarantannowych dla ziemniaka. Podczas kontroli inspektorzy sprawdzili również oznakowanie ziemniaków znajdujących się w magazynie oraz czy podmioty od których pochodzą ziemniaki wpisane są do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych.