13 Grudnia 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej powiatu koneckiego Drukuj

7 grudnia odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej powiatu koneckiego. Naradę zorganizowano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich.

Program obejmował podsumowanie działań wykonanych, w mijającym roku, przez instytucje zajmujące się problematyką rolnictwa. Na zaproszenie Izby Rolniczej pozytywnie odpowiedział WIORIN Kielce- Oddział w Końskich.

Pracownicy Oddziału w Końskich przedstawili informację o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin, ochrony roślin i nawozów oraz nasiennictwa, na terenie powiatu koneckiego.

Podczas spotkania inspektorzy przypomnieli o obowiązku posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych. Poruszane były również zagadnienia dotyczące zmian prawnych w zakresie zdrowia roślin oraz zagrożeń powodowanych przez  Clavibacter sepedonicus.

Omówiono także wymagania związane z przemieszczaniem bulw ziemniaka i ich prawidłowego oznakowania. Ożywioną dyskusję wywołał również temat dotyczący pozostałości środków ochrony roślin i integrowanej produkcji roślin.