13 Grudnia 2023

Czy sprzedaż roślin przez Internet jest możliwa? Drukuj

Tak, wymaga jednak spełnienia określonych warunków. Podmioty prowadzące sprzedaż w takim systemie, musza być wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (URPP),

a rośliny zawsze wymagają zaopatrzenia w paszport roślin, potwierdzający, że zostały skontrolowane

i są wolne od agrofagów.

Na paszporcie roślin umieszcza się indywidualny numer podmiotu, pod którym widnieje on w rejestrze.

Paszport może wydać sam podmiot profesjonalny, po uprzednim uzyskaniu stosownego upoważnienia, albo wydają go inspektorzy PIOR i N.

Przed wystawieniem roślin do sprzedaży przez Internet, dokument dołącza się do rośliny.

W ofercie sprzedaży dobrze jest zaznaczyć, że rośliny posiadają paszporty, co jest gwarancją ich zdrowotności.

                Inspektorzy WIOR i N Kielce z Oddziału w Starachowicach, maja na terenie swojego działania, podmioty wpisane do URPP, sprzedające rośliny poprzez umowy zawierane na odległość.

Na wniosek zainteresowanego podmiotu, inspektorzy dokonują oceny zdrowotności roślin, uwzględniając szczegółowe wymagania określone w przepisach rozporządzenia nr 2019/2072

i wydają paszporty roślin. Zaopatrzone w nie rośliny można oferować do sprzedaży.

                Należy pamiętać, że osoba sprzedająca nawet małe ilości roślin, np. nadwyżki z własnej produkcji, czy rośliny z prywatnego ogrodu, na aukcjach internetowych np. OLX, Allegro,

czy za pośrednictwem sklepów internetowych musi spełniać powyższe wymagania.