Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Skargi i Wnioski

 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30.
       Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu przyjmuje i rejestruje sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy mieszczący się w budynku przy ul. Cieplickiej 7. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie reguluje Zarządzenie nr 10/2002 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 22 października 2002 roku w sprawie trybu i zasad rozpatrywania skarg i wniosków.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Łukasz Czajka
Data publikacji informacji: 25.08.2014 12:53
Data aktualizacji informacji: 25.08.2014 12:56
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd