Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru fitosanitarnego - wiorin bydgoszcz


fax: 52 360-96-36


 

Agnieszka Synak
Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego

tel. 52 360-96-46

kom. 698-631-546

Magdalena Żurek
Starszy Specjalista

tel. 52 360-96-47

Justyna Olszewska
Starszy Specjalista

tel. 52 360-96-47

Daria Szarwarkowska
Starszy Inspektor

tel. 52 360-96-36

Katarzyna Bonik
Inspektor

tel. 52 360-96-36


 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Obsługa fitosanitarna eksportu
  1. kontrola roślin, produktów roślinnych, przedmiotów oraz środków transportu
  2. pobieranie prób do badań
  3. wystawianie świadectw fitosanitarnych
 2. Rejestracja producentów, importerów i dystrybutorów
  1. kontrola zarejestrowanych przedsiębiorców
  2. wydawanie paszportów roślin
 3. Nadzór nad organizmami szkodliwymi podlegającymi obowiązkowi zwalczania
  1. kontrola roślin lub powierzchni pod ich uprawą oraz miejsc składowanie roślin i produktów roślinnych
  2. pobieranie prób do badań laboratoryjnych
  3. rejestracja ognisk
  4. wydawanie decyzji administracyjnych
 4. Nadzór nad pozostałymi organizmami szkodliwymi
  1. sygnalizowanie terminów pojawu organizmów szkodliwych
  2. wyznaczanie optymalnych terminów zwalczania
  3. wydawanie komunikatów o zwalczaniu organizmów szkodliwych
Zgłoś błąd