09 Marca 2023

Zmiany dotyczące szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz zmiany w zakresie badań okresowych opryskiwaczy Drukuj

UWAGA!

Zmiany dotyczące szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz zmiany w zakresie badań okresowych opryskiwaczy

 

W dniu 15 marca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dnia 8 lutego 2023 r., która uchyla przepisy w zakresie środków ochrony roślin czasowo zawieszone z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołanych SARRS-CoV-2.

 

Wobec powyższego wraca obowiązek:

  • posiadania aktualnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin;
  • posiadania aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

 

Podmioty prowadzące działalność rolniczą, które w okresie trwania pandemii COViD-19
nie aktualizowały obligatoryjnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz badań sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin są zobowiązane uzupełnić przedmiotowe wymagania w terminie 2 miesięcy od dnia uchylenia przepisów w zakresie środków ochrony roślin czasowo zawieszonych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołanych
SARRS-CoV-2.

 

Informujemy zatem, że przywrócone wymagania obowiązywać będą od 4 maja 2023 r.

 


lista aktualności