Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rejestry prowadzone przez Głowny Inspektorat

W Głównym Inspektoracie prowadzone są następujące rejestry, wykazy itp.:

 

  1. Rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin,
  2. Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin,
  3. Wykaz upoważnionych, przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.

 

Dane zawarte w w/w rejestrach, wykazach i informacjach mogą być udostępnione, po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, na adres Głównego Inspektoratu.

Rejestry prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Jerzy Ochnio
Data publikacji informacji: 08.08.2014 08:46
Data aktualizacji informacji: 01.01.2021 18:49
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd