Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Majątek

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa dysponuje majątkiem trwałym w wysokości 14 778 tys. zł w tym (stan na 06.10.2014):

  1. grunty - 511 tys. zł
  2. budynki i budowle - 3 483 tys. zł
  3. środki transportu - 303 tys. zł
  4. urządzenia techniczne - 382 tys. zł
  5. sprzęt komputerowy - 2 570 tys. zł
  6. sprzęt laboratoryjny - 7 529 tys. zł
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: GIORiN
Osoba publikująca informację: Jerzy Ochnio
Data publikacji informacji: 08.08.2014 08:53
Data aktualizacji informacji: 29.10.2014 15:11
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd