Nr Dokumenty Data zamieszczenia
2019/54

Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju.
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

07.10.2019
-

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest prowadzenie archiwum zakładowego i koordynacja czynności kancelaryjnych.

30.09.2019
_

Zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie opracowania dokumentacj projektowo-kosztorysowej.

05.09.2019
2019/41

Obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium GIORiN w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.

08.04.2019
2019/30

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

08.04.2019
2019/27

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

13.03.2019
2019/16

Usługa pełnienia obowiązków Koordynatora konsorcjum Projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego (FITOEXPORT)”
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

22.01.2019
2018/43

Odnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania oraz urządzeń w serwerowniach GIORiN
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

04.12.2018
2018/39

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium GIORIN.
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

25.10.2018
2018/38

Dostawa specjalistycznego sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Badania GMO Centralnego Laboratorium
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

23.10.2018
1  2  3  4  5  6