Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dostęp do informacji publicznej

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Inspektorat udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Pliki do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: GIORiN
Osoba publikująca informację: Jerzy Ochnio
Data publikacji informacji: 08.08.2014 08:49
Data aktualizacji informacji: 01.01.2021 18:59
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd