Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Udostępnianie informacji

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest stale rozbudowywany i aktualizowany. Jeżeli jednak nie znaleźliście Państwo informacji, której szukaliście w naszym Biuletynie prosimy o poinformowanie nas o tym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2016 r. poz. 1764) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona. Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Inspektorat udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2016 r. poz. 1764) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

W celu uzyskaniu potrzebnych Państwu informacji prosimy o skontaktowanie się z właściwym działem (stanowiskiem pracy).
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.W przypadku, gdy informacja nie może być udzielona niezwłocznie, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku, który należy przesłać na adres

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15-17
fax 71 371-84-32

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji informacji: 30.08.2014 18:56
Data aktualizacji informacji: 05.07.2017 12:54
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd