03 Października 2023

Żmigrodzki Festiwal Karpia i Lasu pn. „Karp w lesie”. Drukuj

Przedstawiciele Oddziału w Trzebnicy stojący przy stoisku WIORin. Dokoła dekoracja z kolorowych dyń, na stole stoi wrzos
Przedstawiciele...
Dziecko z czerwonym kaskiem na plecach oraz mężczyna w niebieskiej koszulce z rowerem przy stoisku WIORiN
Obserwacja chorób i...
Przedsatwiciele Nadleśnictwa w Żmigrodzie ubrani w mundury oraz kierownik Oddziału w Trzebnicy
Kierownik Oddziału...

1 października 2023 r. w Rudzie Żmigrodzkiej odbył się Żmigrodzki Festiwal Karpia i Lasu pn. „Karp w lesie”, organizowany przez Gminę Żmigród i Nadleśnictwo Żmigród.

Impreza odbywa się cyklicznie jesienią w ramach wydarzenia –„DNI KARPIA” w Dolinie Baryczy i jest okazją do poznania smaków lokalnych produktów, w tym w szczególności pysznych dań z karpiem. W trakcie wydarzenia odbywają się różne występy artystyczne. Zainteresowane osoby mają okazję zdobyć wiedzę o lesie i roślinach w nim rosnących, a także zapoznać się z ofertą stoisk informacyjno-edukacyjnych Nadleśnictw biorących udział w imprezie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu był reprezentowany przez pracowników Oddziału w Trzebnicy, którzy na tą okazję przygotowali urokliwe stoisko z darami jesieni, cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników imprezy. Inspektorzy udzielali profesjonalnych informacji w zakresie zadań realizowanych przez Inspekcję i przekazywali zainteresowanym osobom ulotki. Na najmłodszych czekały  kolorowanki oraz możliwość  obserwacji „przez oko mikroskopu” chorób i szkodników na liściach różnych gatunków drzew i krzewów.

Nasi koledzy wzięli także udział w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo w Żmigrodzie na temat „wiedzy o lesie”, który zdali celująco. Gratulacje z rąk leśników odebrał p.Dominik Byrski – kierownik Oddziału, który zaproszony na scenę przedstawił główne zadania realizowane przez Inspekcję. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i stanowiło okazję do zapoznania szerszego grona odbiorców z rolą PIORiN.


lista aktualności