10 Listopada 2023

Złota polska jesień na Zamku Książ. Drukuj

Inspektorzy WIORiN we Wrocławiu Oddziału w Wałbrzychu mają okazje do prowadzenia kontroli pod kątem występowania chorób i szkodników w pięknych okolicznościach przyrody. Szczególnie ciekawym miejscem są okolice Zamku Książ i teren Książańskiego Parku Krajobrazowego. Okres jesieni to czas, gdy drzewa i krzewy mienią się wszystkimi kolorami, a trawy  przybierają barwę złocistą. Powierzchnia Parku to 3155 ha, a jego otulina 5933 ha. Aktualnie jest ona usłana „dywanem” złożonym z pięknych, kolorowych liści, po którym można maszerować zwiedzając tutejsze atrakcje. W parku żyje ok. 200 ciekawych gatunków roślin, wśród których spotkamy 29 gatunków roślin chronionych oraz 19 objętych całkowitą ochroną. Najczęściej występującym drzewem w Książańskim Parku Krajobrazowym jest buk zwyczajny i klon pospolity. Szczególną uwagę warto zwrócić na wyjątkowy okaz – cis „Bolko” liczący ok. 400 lat i mierzący 3 m. w obwodzie.

Wędrówki po Parku są szczególnie przyjemne ze względu na zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz urozmaicone warunki klimatyczne. Czynniki te mają pozytywny wpływ na rozwój drobnej fauny, m.in. zaobserwować można różnorodność owadów, pajęczaków, mięczaków czy gadów. Wśród ssaków zamieszkujących Park można spotkać najczęściej sarny, jelenie, lisy oraz muflony, a w tunelach Zamku Książ zaobserwowano występowanie 8 gatunków nietoperzy, m.in. gacka wielkouchego, nocka rudego oraz mopka.

W Książańskim Parku Krajobrazowym znajdują się także 2 rezerwaty przyrody: rezerwat geologiczno-leśny – „Jeziorko Daisy” oraz rezerwat leśny – „Przełomy pod Książem”. Przy Zamku Książ rozpoczyna się również bardzo ciekawy i atrakcyjny szlak – Ścieżka Hochberów, na który serdecznie zapraszamy przy okazji pobytu na terenie woj. dolnośląskiego.


lista aktualności