19 Kwietnia 2024

Udział inspektora WIORiN we Wrocławiu w szkoleniu organizowanym przez PZDR w Złotoryi Drukuj

Inspektor Oddziału w Złotoryi w trakcie prowadzenia szkolenia, w tle ekran rzutnika
szkolenie

17 kwietnia 2024 roku w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Pielgrzymce odbyło się szkolenie pt. „Warunkowość – podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich,  organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych w Złotoryi. W szkoleniu tym wzięła czynny udział p. Katarzyna Dorna – inspektor WIORiN we Wrocławiu Oddział w Złotoryi, która przedstawiła  uczestnikom informacje związane z działalnością Oddziału na terenie powiatu złotoryjskiego. Szczególny nacisk położyła na wymagane szkolenia i obowiązek badania opryskiwaczy. Poinformowała o wycofywanych substancjach czynnych oraz o konieczności bieżącego uzupełniania ewidencji stosowania środków ochrony roślin.

Przypomniała ponadto o obowiązku rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych producentów ziemniaka, którzy wyprowadzają ziemniaki z gospodarstwa w celu ich sprzedaży (rozdano ulotki informacyjne) oraz o zagrożeniach związanych z agrofagami kwarantannowymi dla tej uprawy. 


lista aktualności