16 Listopada 2023

Szkolenie dla rolników z zakresu bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Drukuj

Grupa uczestników na polu podczas szkolenia
Grupa uczestników...
Uczestnicy podczas szkolenia na polu
Uczestnicy podczas...

W dniu 6 listopada 2023 r. Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Chojnowie zorganizował szkolenie dla rolników, którego tematem było bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin. W szkoleniu, które odbywało się na terenie jednego z gospodarstw rolnych w gminie Miłkowice, wzięli czynny udział inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddziału w Legnicy p. Katarzyna Krzysztofik- Kwaśny - inspektor oraz p. Robert Jakubowski - starszy specjalista.

W trakcie praktycznego szkolenia polowego nasi inspektorzy poruszyli tematy związane z badaniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz prawidłowym prowadzeniem dokumentacji dotyczącej wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin. Przypomnieli także o konieczności posiadania aktualnych szkoleń z zakresu środków ochrony roślin Zwrócili również uwagę na pojawiające się nielegalne oferty sprzedaży materiału siewnego naruszające wyłączne prawo do odmian roślin oraz przepisy ustawy o nasiennictwie.