07 Września 2023

Szkolenie dla inspektorów WIORiN we Wrocławiu w zakresie obsługi fitosanitarnej eksportu roślin. Drukuj

p. Bernadeta Kucharska Wojewódzki Inspektor otwierająca szkolenie. Na sali przy stołach siedzący inspektorzy
otwarcie szkolenia
p. Tomasz Konefał omawiający agrofagi, w tle ekran z prezentacją i uczestnicy szkolenia siedzący przy stołach
prezentacja p....
ekran z prezentacją p. Aleksandra Hankiewicza, przy stołach siedzący uczestnicy szkolenia
prezentacja p....
ekran z prezentacją p. Dominika Starzonka, przy stołach siedzący uczestnicy szkolenia
prezentacja p....
uczestnicy szkolenia stojący na schodach, niektórzy trzymają czerpaki do odłowu owadów w rękach
uczestnicy...
p. Jacek Janiszek omawiającyraniczną kontrolę, w tle ekran z prezentacją i uczestnicy szkolenia siedzący przy stołach
prezentacja p....
p. Rafła Lipman omawiający chemiczną ochronę drewna, w tle ekran z prezentacją i uczestnicy siedzący przy stołach
prezentacja p....
p. Agnieszka Górska omawaiąca zagadnienia związane z agrofagiem Xylella fastidiosa, w tle ekran z prezentacją
prezentacja p....

W dniach 4-5 września br. odbyło się szkolenie dla inspektorów WIORiN we Wrocławiu posiadających uprawnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie obsługi fitosanitarnej roślin oraz towarów pochodzenia roślinnego przeznaczonych na eksport do Wielkiej Brytanii. Szkolenie to zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Zapewnienie obsługi fitosanitarnej eksportu roślin i towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z brexit”” w ramach części wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla administracji publicznej. Założeniem projektu jest zapewnienie przez WIORiN we Wrocławiu kompleksowej, sprawnej i efektywnej obsługi eksportu roślin oraz towarów pochodzenia roślinnego do Wielkiej Brytanii w związku z jej wystąpieniem z Unii Europejskiej.

W celu osiągnięcia stawianego celu pracownicy upoważnieni do wydawania świadectw fitosanitarnych podnieśli kwalifikacje w zakresie obsługi roślin przeznaczonych na eksport.

W planie szkolenia znalazły się wykłady dotyczące zarówno przepisów prawa, jak i praktycznych aspektów kontroli agrofagów znajdujących się na liście agrofagów kwarantannowych Wielkiej Brytanii. W ramach omawianej tematyki prelegenci przedstawili także zagadnienia związane z obróbką termiczną drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych oraz zasady kontroli granicznej przesyłek roślin i produktów roślinnych pochodzących z importu, w tym obsługi unijnego systemu TRACES NT.


lista aktualności