14 Września 2023

Spotkanie regionalne w DODR we Wrocławiu Drukuj

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa podczas wystąpienia
Przedstawiciel...
Przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego podczas wystąpienia
Przedstawiciel...

W dniu 13 września 2023r. w siedzibie DODR przy ul. Zwycięskiej odbyły się konsultacje publiczne zaktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030. Na zaproszenie organizatorów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na spotkanie przybyli m.in. członkowie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie dolnośląskim i przedstawiciele MRiRW. Istotnym punktem konsultacji było zaprezentowanie i omówienie podczas panelu dyskusyjnego wniosków zaktualizowanej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa w naszym województwie, które przedstawiła pani prof. dr hab. Barbara Kutkowska z Katedry Ekonomiki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  Głos zabrała również
p. Magdalena Maciejewska - Radca w Departamencie Strategii i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznając uczestników ze zmianami w strategii rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz parlamentarnych, instytucji publicznych zajmujących się zagadnieniami związanymi z rolnictwem, w tym również p. Bernadeta Kucharska - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.