29 Stycznia 2024

Sesja Rady Gminy Domaniów Drukuj

uczestnicy sesji siedzący na sali obrad, na środku sali stół przy którym siedzi kierownik Oddziału w Oławie
Sesja Rady Gminy...

Inspektorzy WIORiN we Wrocławiu uczestniczą aktywnie w sesjach rad gmin na terenie województwa. W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Domaniów, w której uczestniczył  Kierownik Oddziału w Oławie p. Julian Chlebowicz oraz Inspektor p. Dominika Harewicz. Kierownik Oddziału WIORiN w Oławie przedstawił  informację z działalności Oddziału na terenie gminy Domaniów, kładąc szczególny nacisk na wymagane szkolenia i obowiązek badania opryskiwaczy. Omówił także bieżące sprawy z zakresu nadzoru  nad zdrowiem roślin, nasiennictwem oraz ochroną roślin i nawozami szczególnie odnosząc się do obowiązującego prawa w tym zakresie. Przypomniał o obowiązku rejestracji w Urzędowym Rejestrze Podmiotów Profesjonalnych producentów ziemniaka i o zagrożeniach związanych z agrofagami kwarantannowymi dla tej uprawy.


lista aktualności