03 Lipca 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego. Drukuj

uczestrnicy Rady Powiatowej DIR powiatu Ząkowickiego siedzący na sali przy stołach ustawionych w kształt podkowy
Posiedzenie Rady...

27 czerwca 2023 r. p. Zbigniew Ryba - kierownik WIORiN we Wrocławiu Oddziału w Ząbkowicach Śląskich uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego. W trakcie spotkania podsumowano działalność instytucji działających na rzecz rolnictwa w powiecie ząbkowickim oraz przedstawiono  informację  z działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, w tym Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich. W swoim wystąpieniu p. Zbigniew Ryba przedstawił informację z bieżącej działalności Oddziału w Ząbkowicach Śl. zwracając szczególną uwagę na przywrócenie od dnia 4 maja 2023 r. obowiązku badań opryskiwaczy i szkoleń dla podmiotów profesjonalnych stosujących środki ochrony roślin. Ponadto omówił zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin w aspekcie ochrony pszczół i innych zapylaczy. W zakresie zdrowia roślin  kierownik przypomniał o wymaganiach dotyczących  przemieszczania ziemniaków konsumpcyjnych do innych krajów UE, w tym ich paszportowania bulw oraz zagrożeniach powodowanych przez agrofagi, w tym bakterie kwarantannowe wywołujące choroby ziemniaków (bakteriozę pierścieniową ziemniaka i śluzaka). Wybrzmiały także akcenty z zakresu nasiennictwa dotyczące produkcji materiału siewnego na terenie powiatu ząbkowickiego.

 


lista aktualności