28 Lipca 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego Drukuj

19 lipca br. odbyło się  Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w wydarzeniu wziął udział p. Janusz Jachowicz-kierownik Oddziału w Strzelinie WIORiN we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu przypomniał zgromadzonym o przywróceniu z dniem 4 maja 2023 obowiązku posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin dla podmiotów profesjonalnych oraz badaniach sprzętu do stosowania tych środków. Ponadto w trakcie spotkania nawiązał do aktualnych przepisów obowiązujących przy przemieszczaniu ziemniaków konsumpcyjnych do innych krajów UE, w tym paszportowania bulw ziemniaków.