06 Lipca 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR powiatu jaworskiego. Drukuj

Pisemne podziękowania przedstawicieli Izby Rolniczej powiatu jaworskiego dla pani kierownik Oddziału w Jaworze
Pisemne...

W dniu 04.07.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR powiatu jaworskiego, na które został zaproszony przedstawiciel WIORiN we Wrocławiu. Pani Danuta Sługocka-kierownik Oddziału w Jaworze przedstawiła informacje z przeprowadzonych dotychczas przez inspektorów działań na terenie powiatu jaworskiego i planowanych do zrealizowania zadań w drugiej połowie roku. Przypomniała aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie środków ochrony roślin, ze szczególnym naciskiem na ochronę zapylaczy. Poruszyła także zagadnienia dotyczące ilości przebadanych opryskiwaczy, rejestracji podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym oraz zaopatrywania w paszporty roślin bulw ziemniaków wywożonych do innych państw UE.