20 Listopada 2023

Podsumowanie kontroli upraw GMO na terenie woj. dolnośląskiego w 2023 r. Drukuj

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) realizuje m.in. zadania w zakresie przestrzegania przez podmioty przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 546). Inspektorzy PIORiN na terenie całego kraju prowadzą kontrole w ww. zakresie w oparciu o „Program kontroli upraw GMO”, który corocznie jest zatwierdzony przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Rolnictwa w Rozwoju Wsi. Inspektorzy PIORiN w ramach kontroli pobierają próby materiału siewnego znajdującego się w obrocie, a także próby materiału roślinnego z plantacji produkcyjnych i nasiennych, które badane są pod kątem obecności modyfikacji genetycznych w  Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu.

Kontrolą objęte są następujące gatunki:

  • kukurydza,
  • soja,
  • rzepak ozimy i jary.

W bieżącym roku pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu pobrali 36 prób materiału siewnego i 164 próby materiału roślinnego z plantacji nasiennych. Analiza badanego materiału nie wykazała modyfikacji genetycznych.


lista aktualności