13 Października 2023

Ocena polowa plantacji nasiennych zgłoszonych na terenie województwa dolnośląskiego w 2023 r. Drukuj

W 2023 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu wpłynęło 1 415 wniosków o ocenę polową plantacji nasiennych roślin rolniczych i warzywnych na łącznej powierzchni 13 238,52 ha. W poprzednich latach ilości i powierzchnia plantacji była podobna. W bieżącym roku urzędowi kwalifikatorzy na terenie województwa dolnośląskiego  przeprowadzili ocenę polową 213 plantacji nasiennych, a akredytowani kwalifikatorzy ocenili 1201 plantacji nasiennych. Największy udział w reprodukcji nasiennej mają zboża (753 plantacje na powierzchni 9 256,42 ha). Wśród roślin zbożowych, tradycyjnie, najwięcej na materiał siewny uprawiano pszenicy zwyczajnej ozimej – 222 plantacje nasienne o łącznej powierzchni 3 295 ha. Na Dolnym Śląsku znaczący udział w reprodukcji materiału siewnego ma również kukurydza uprawiana w okolicach Kobierzyc, Oławy i Środy Śląskiej. W tym roku założono 196 plantacji nasiennych kukurydzy na łącznej powierzchni 1 968,26 ha. Duży udział w ocenie mają także plantacje nasienne traw. W bieżącym roku zgłoszono 216 plantacji nasiennych traw o łącznej powierzchni 1 065,39 ha. Głównie produkowane są nasiona tymotki łąkowej (331,81 ha), kostrzewy czerwonej (251,88 ha) i życicy trwałej (235,98 ha). Ponadto na terenie województwa dolnośląskiego założono 208 plantacji nasiennych roślin oleistych i włóknistych, w tym: soi – 115 plantacji na powierzchni 752,24 ha, gorczycy białej – 71 plantacji na powierzchni 344,01 ha, konopi – 17 plantacji na powierzchni 24,36 ha oraz 5 plantacji nasiennych rzepaku na powierzchni 15 ha. Istotną grupę roślin reprodukowanych w naszym rejonie stanowią również rośliny bobowate, a wśród nich najwięcej było plantacji nasiennych grochu, tj. 44 na łącznej powierzchni 353,59 ha. Znaczący udział w reprodukcji w tym roku miała również facelia błękitna, która była uprawiana w celu pozyskania nasion na 83 plantacjach nasiennych (807,24 ha), jak również rzodkiew oleista uprawiana na 22 plantacjach nasiennych (109,82 ha). Na terenie województwa dolnośląskiego praktycznie nie produkuje się kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka.

W bieżącym roku do oceny polowej plantacji nasiennych Inspektorzy WIORiN we Wrocławiu wielokrotnie wykorzystywali bezzałogowe statki powietrzne (BSP), potocznie zwane „dronami”. Okazały się one przydatne m.in. podczas kwalifikacji plantacji nasiennych kukurydzy i konopi. Dzięki BSP możliwe jest szybkie stwierdzenie zachowania wymaganej izolacji przestrzennej, stanu wegetacji, wyrównania roślin, zanieczyszczenia chwastami lub innymi gatunkami roślin uprawnych, jak również wylegnięcia i wymoknięcia roślin w zastoiskach wodnych. Drony okazują się szczególnie przydatne w ocenie plantacji nasiennych gatunków roślin uprawnych tworzących zwarty łan, takich jak rzepak lub konopie oraz roślin wysokich, głównie kukurydzy. Dron pozwala widzieć więcej, dalej i szybciej, ale jak na razie nie jest w stanie zastąpić pracy kwalifikatora.