05 Stycznia 2024

LXI Sesja Rady Gminy Ciepłowody Drukuj

29 grudnia 2023 r. p. Zbigniew Ryba - kierownik Oddziału w Ząbkowicach Śląskich WIORiN we Wrocławiu na zaproszenie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Ciepłowody uczestniczył w LXI Sesji Rady Gminy Ciepłowody. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Ciepłowodach. W spotkaniu wzięło udział wielu przedstawicieli instytucji działających na rzecz Gminy i rolnictwa. Zaproszeni rolnicy podkreślali problem jesiennego zwalczania szkodników w uprawach rzepaku ozimego, a zwłaszcza pchełki rzepakowej. Konkluzją podjętego tematu było doświadczenie producentów rolnych, że duże znaczenie dla skuteczności prowadzonych zabiegów miał termin siewu rzepaku. Rośliny posiane w optymalnym terminie agrotechnicznym tj. do 25 sierpnia w większości były w stanie obronić się przed agrofagami, natomiast rzepaki wysiane w terminach późniejszych były bardziej narażone na działanie szkodników, pomimo stosowanych zabiegów ochrony, co w wielu wypadkach skutkowało ich likwidacją poprzez zaoranie i wysiew innej rośliny uprawnej, bądź ich niepewnym statusem po przezimowaniu.


lista aktualności