30 Czerwca 2023

Konferencja szkoleniowa „Agrotechnika kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem produkcji na cele spożywcze” Drukuj

Uczestnicy konferencji siedzą oglądając prezentację
Uczestnicy...

Dnia 27 czerwca 2023 roku inspektorzy WIORiN we Wrocławiu Oddziału w Dzierżoniowie uczestniczyli w odbywającej się w Niemczy konferencji szkoleniowej nt. „AGROTECHNIKA KUKURYDZY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRODUKCJI NA CELE SPOŻYWCZE”, zorganizowanej przez Polski Związek Producentów Kukurydzy oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. Głównymi tematami poruszanymi w trakcie szkolenia były: „Wymagania i agrotechnika uprawy kukurydzy z uwzględnieniem odbiorców spożywczych”, „Nawożenie kukurydzy – doświadczenia i praktyki stosowane w innych krajach”, „Najważniejsze problemy w uprawie kukurydzy zwyczajnej i cukrowej w rejonie Przedgórza Sudeckiego”, „Zasady uprawy kukurydzy cukrowej” oraz „Nowoczesna technika uprawy kukurydzy”. Swoją wiedzą z uczestnikami konferencji podzielili się przedstawiciele: Polskiego Związku Plantatorów Kukurydzy, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego  w Poznaniu, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Radzików oraz OHZ Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. Spotkanie było również okazją do dyskusji i  wymiany doświadczeń  między producentami kukurydzy z terenu powiatu dzierżoniowskiego, a naukowcami zajmującymi się hodowlą, uprawą i nawożeniem oraz ochroną kukurydzy.