31 Lipca 2023

Informacja nr 2/2023 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla podmiotów uprawiających ziemniaki Drukuj

Informuję o stwierdzeniu w wodach rzeki Widawy i jej dopływu - Młynówki obecności agrofaga kwarantannowego, tj. bakterii Ralstonia solanacearum oraz o ustaleniu obszaru wyznaczonego obejmującego strefę porażenia, w skład której wchodzą:

  • zakażone wody rzeki Widawy na odcinku ok. 60 km (od ujścia rzeki Widawy do rzeki Odry do granicy woj. dolnośląskiego i opolskiego na obszarze gminy Bierutów, obręb Karwiniec);
  • zakażone wody Młynówki - dopływu Widawy - na odcinku ok. 3 km (od ujścia Młynówki do rzeki Widawy w miejscowości Bierutów do granicy woj. dolnośląskiego i opolskiego na obszarze gminy Bierutów, obręb Karwiniec).

Bakteria może przenosić się z zakażonymi wodami powierzchniowymi dlatego nie należy stosować wody pochodzącej z wyżej wskazanych odcinków rzeki Widawy i jej dopływu - Młynówki do nawadniania, zraszania oraz opryskiwania roślin ziemniaka i pomidora oraz innych uprawnych roślin żywicielskich z rodziny psiankowatych.

Pozostałe drogi rozprzestrzeniania się bakterii to zainfekowane:

  • rośliny, w tym bulwy ziemniaka;
  • narzędzia, środki transportu i gleba przylegająca do sprzętu używanego przy produkcji roślin żywicielskich.

W przypadku gdy zainfekowane zostaną rośliny ziemniaka lub pomidora, porażenie w większości przypadków jest bezobjawowe, a objawy chorobowe obserwuje się dopiero w kolejnych sezonach uprawy w następujących postaciach:

* na częściach zielonych roślin żywicielskich:

  • więdnięcia pojedynczych liści na końcach łodyg;
  • brązowych przebarwień łodyg i liści prowadzących do zamierania roślin;
  • wycieku białego śluzu bakteryjnego po przekrojeniu łodygi;

* na bulwach ziemniaka po ich przekrojeniu:

  • brązowych przebarwień tkanki;
  • wycieku kremowego śluzu bakteryjnego i gnicia bulw.

Z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania się bakterii zaleca się dokładne obserwacje upraw ziemniaków i pomidorów pod kątem objawów powodowanych przez bakterię.
W przypadku ich zaobserwowania należy skontaktować się niezwłocznie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (tel: 71 371 84 31, e-mail: dnf-wroclaw@piorin.gov.pl). Szczegółowe informacje nt. bakterii można uzyskać na stronie www.piorin.gov.pl

 

 

Pliki do pobrania

Informacja nr 2/2023 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

lista aktualności