27 Czerwca 2023

Dzień Pola w ZDOO Tarnów Drukuj

Uczestnicy Dnia Pola stojący przed poletkami dośłwiadczalnymi obsianymi pszenicą
prezentacja poletka...

23 czerwca br. inspektorzy WIORiN we Wrocławiu Oddziału w Ząbkowicach Śl. uczestniczyli w wydarzeniu - "Dzień Pola w ZDOO Tarnów", organizowanym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Tarnowie. W trakcie spotkania odbyły się warsztaty polowe połączone z prezentacją poletek doświadczalnych i demonstracyjnych oraz ocena stanu kondycyjnego roślin. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały walory odmian różnych gatunków roślin uprawnych, w tym m.in. pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego i mieszanek poplonowych, a także omówiono kwestie związane z ich zmianowaniem, nawożeniem, ochroną, mrozoodpornością i plonowaniem. W toku dyskusji zwrócono uwagę na stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z przepisami, zalety stosowania kwalifikowanego materiału siewnego oraz dbałość o stan fitosanitarny uprawianych roślin.


lista aktualności