20 Lipca 2023

Działania kontrolne WIORiN we Wrocławiu na obecność bakterii Xylella fastidiosa Drukuj

Rok 2023 jest kolejnym, w którym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonuje działania kontrolne dofinansowywane przez Unię Europejską. Celem tych działań jest ochrona terytorium Polski i Unii Europejskiej przed dotychczas niewystępującymi agrofagami szkodliwymi dla roślin. Jednym z takich agrofagów jest bakteria Xylella fastidiosa, która jest szczególnie niebezpieczna ze względu na fakt, że poraża ponad 500 gatunków roślin głównie drzew i krzewów liściastych (ozdobnych, owocowych i leśnych), a także rośliny zielne. Biorąc pod uwagę zmieniający się klimat i przypadki stwierdzenia jej obecności we Włoszech, Francji czy Portugalii, istnieje zagrożenie pojawiania się tej bakterii na rodzimych plantacjach. Rozprzestrzenianiu się bakterii na znaczne odległości sprzyja obrót porażonymi (zwłaszcza bezobjawowo) roślinami i materiałem nasadzeniowym. Jest ona przenoszona przez owady. W roślinie atakuje ksylem blokując podstawowe funkcje fizjologiczne – transport wody i składników pokarmowych, stąd najczęstsze objawy chorobowe występują w postaci chlorozy, więdnięcia zasychania i oparzeliny liści oraz zamieranie całych roślin.

Inspektorzy WIORiN we Wrocławiu prowadzą kontrole wizualne na obecność ww. bakterii w lasach, parkach, ogrodach, sadach oraz na plantacjach towarowych. Pobierają także próbki roślin do badań laboratoryjnych na obecność ww. bakterii, np. próby pędów z drzew wiśni. Próby są pobierane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa fitosanitarnego i kierowane do badań w Centralnym Laboratorium GIORiN w Toruniu. Działania te mają na celu, w przypadku ewentualnego wykrycia zagrożenia, podjęcie szybkich i skutecznych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się agrofaga na inne obszary UE.


lista aktualności