15 Września 2023

Dni Soi i Kukurydzy w Zybiszowie Drukuj

Na pierwszym planie widoczne poletko doświadczalne soi. W tle samochody uczestników wydarzenia.
Poletko...
Uczestnicy spotkania siedząc słuchają i oglądają prezentację.
Uczestnicy...

W dniu 14 września 2023 r. odbyły się Dni Soi i Kukurydzy zorganizowane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Zybiszowie oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wydarzenie otworzył i przywitał uczestników p. Marcin Włodarczyk – Dyrektor SDOO w Zybiszowie oraz p. Marek Tarnacki – Dyrektor DODR. W wydarzeniu wzięli udział rolnicy z woj. dolnośląskiego, przedstawiciele instytucji z branży rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz hodowców i producenci materiału siewnego. W spotkaniu wziął udział również p. Krzysztof Kaczmarek – Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Gościem specjalnym był Prof. Knut Schmidtke z Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW Dresden), który wspólnie z p. dr hab. Sylwią Lewandowską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawili zagadnienia uprawy soi w Europie Centralnej i Wschodniej. Podczas spotkania omówiono także wpływ terminu siewu soi na rozwój i plonowanie w warunkach klimatycznych Dolnego Śląska, jak również poruszono technologiczne aspekty uprawy roślin bobowatych i kukurydzy. Po wykładach zaproszeni goście mogli zapoznać się z różnymi odmianami soi i kukurydzy znajdującymi się na poletkach doświadczalnych, jak również wymienić się między sobą doświadczeniami dotyczącymi uprawy soi i kukurydzy.  


lista aktualności