11 Stycznia 2024

Czas podsumowań i planowania działań w WIORiN we Wrocławiu Drukuj

Początek roku to w urzędach czas podsumowań i planów na kolejny rok. W WIORiN we Wrocławiu aktualnie trwa sezon sprawozdawczy, który pozwoli na ocenę skuteczności prowadzonych w poprzednim roku działań. Planowanie ma charakter zadaniowy i służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne komórki organizacyjne. Z uwzględnieniem analizy ryzyka planowane są m.in. kontrole w zakresie przestrzegania przez podmioty przepisów w zakresie zdrowia roślin, nasiennictwa oraz ochrony roślin i nawozów.

W zakresie spraw fitosanitarnych nadal priorytetem będą działania urzędowe związane z pierwszym w Polsce wykryciem w 2022 r. bakterii Ralstonia solanacearum w wodach powierzchniowych. Jak co roku kontynuowane będą  kontrole występowania i zwalczania bakterii kwarantannowych dla ziemniaka takich jak Clavibacter sepedonicus i Ralstonia solanacearum. Od bieżącego sezonu zostanie wzmożony nadzór nad producentami nie wpisanymi do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

W zakresie ochrony roślin i nawozów w 2024 roku priorytetem będzie zwalczanie nieuczciwych i oszukańczych praktyk w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin wytwarzanych z odpadów. Dodatkowo w bieżącym roku zostaną wzmożone działania  w kierunku  poprawy wskaźnika dotyczącego przebadanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, a także zostanie wzmocniony nadzór nad systemem Integrowanej Produkcji Roślin.

W zakresie nadzoru nad wytwarzaniem i oceną materiału siewnego oraz obrotem tym materiałem priorytetem będzie kontynuacja zadań mających na celu eliminowanie z produkcji i obrotu materiału siewnego nie gwarantującego uzyskania dobrych wyników.


lista aktualności