Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Schemat i regulamin organizacyjny - wiorin koszalin

organy inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
  2. Wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS

Plan finansowy ZFŚS 2023 r.

Załącznik nr 2 - Regulamin pracy Komisji Socjalnej

Załącznik nr 3 - wczasy dzieci

Załącznik nr 4 - wczasy pod gruszą

- dla pracownika

- dla emeryta

Załącznik nr 5 - dofinansowanie do integracji

Załącznik nr 6 - zapomogi

Załącznik nr 6 - zapomogi - emeryci

Załącznik nr 7 - karty podarunkowe

Załącznik nr 8 - świąteczne świadczenie pieniężne

Załącznik nr 8 - świąteczne świadczenie pieniężne - emeryci

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Barbara Szczechowicz
Data publikacji informacji: 05.08.2014 13:32
Data aktualizacji informacji: 09.06.2021 13:06
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd