Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych przez Wojewódzkiego Inspektora wynikają z Ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 972) oraz z Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie.

 

Zgodnie z paragrafem § 7 ustęp 1 punkt 4 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, ustalonego Zarządzeniem nr 2/2015 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie z dnia 26 lutego 2015 r., do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach należących do zakresu działania Inspekcji oraz ustalanie regulaminów, wydawanie zarządzeń, instrukcji, rozpatrywanie skarg i wniosków w celu poprawy i ujednolicenia funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 21.05.2015 12:52
Data aktualizacji informacji: 24.05.2019 13:15
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd