Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Majątek WIORiN w Koszalinie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie posiada majątek o łącznej wartości:

16 912 115,58 PLN (stan na dzień 31.12.2014 r) w tym :

- środki trwałe w wysokości i wartości niematerialne i prawne 14 931 807,07 PLN
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i pozostałe wartości niematerialne i prawne 1 980 308,51 PLN

 

Charakterystyka środków trwałych :

 

  • Grupa 00 - Grunty o wartości 4 125 533,41 PLN
  • Grupa 01 – Budynki i lokale o wartości 5 465 134,31 PLN
  • Grupa 02 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 781 728,08 PLN
  • Grupa 04 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 266 896,16 PLN
  • Grupa 05 –  Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne o wartości 38 014,50 PLN
  • Grupa 06 - Urządzenia techniczne o wartości 40 431, 32 PLN
  • Grupa 07 - Środki transportu o wartości 1 721 948, 82 PLN
  • Grupa 08 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości   2 492 120,47 PLN

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Pietrzycka-Snigier
Data publikacji informacji: 12.09.2014 13:09
Data aktualizacji informacji: 04.08.2015 12:33
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd