14 Sierpnia 2023

Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych do kontroli samosiewów roślin ziemniaka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w związku z wdrożeniem innowacyjnych systemów teledetekcji przeprowadził kontrolę pola za pomocą dronów.
więcej
27 Lipca 2023

XXIII Mazowieckie Dni Rolnictwa oraz 100-lecie doradztwa rolniczego na Mazowszu

W dniach 17-18 czerwca odbyły się XXIII Mazowieckie Dni Rolnictwa oraz 100-lecie doradztwa rolniczego na Mazowszu, zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku.
więcej
26 Lipca 2023

Podsumowanie pracy inspektorów WIORiN WARSZAWA: sezon eksportowy 2022/2023*- JABŁKA

Spośród wszystkich gatunków owoców i warzyw uprawianych w województwie mazowieckim, największe znaczenie mają jabłka (Malus domestica). Województwo mazowieckie zajmuje pozycję lidera w produkcji i eksporcie jabłek.
więcej
17 Lipca 2023

Piknik z Produktem Polskim „BITWA REGIONÓW” w Starym Lubiejewie pow. ostrowski

Dnia 8 lipca 2023 roku w malowniczym parku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie pow. ostrowski odbyła się impreza plenerowa „BITWA REGIONÓW”.
więcej
05 Lipca 2023

Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych do lustracji sadów

Czy Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP) mogą usprawnić pracę inspektorów PIORiN? Zdecydowanie TAK. Szczególnie jeżeli chodzi o lustracje wielkoobszarowych plantacji, które są bardzo czasochłonne.
więcej
03 Lipca 2023

Posiedzenie Przewodniczących Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Gostynińskiego, Płockiego i Sierpeckiego

27 czerwca 2023 roku odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej powiatu gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.
więcej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    17