Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Witamy na stronie WIORIN w Warszawie


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Warszawie

05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
tel. 22 773-53-29; 773-59-08,
fax 22 773-59-09

ePUAP: 20a5sgu6ef

godziny pracy 730-1530

W poniedziałki osobista obsługa interesantów do godziny 18.00 oraz pod numerem telefonu : 501-024-659

 

 

 


Komunikat dla producentów bulw ziemniaka

 


 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA

Strona WIORiN Warszawa jest jednocześnie stroną podmiotową BIP

 

 

 


Informacje niejawne

 

Dokumentację zawierającą informacje niejawne od klauzuli „Poufne” wzwyż należy kierować
do Kancelarii Tajnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa.
Kontakt:
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. (022) 695 66 58.
Kierownik Kancelarii Tajnej – tel. (022) 695 65 08.

 


 

Koordynator do Spraw Dostępności: 

 

Michał Jakubowski

 

Ewelina Gawrońska

 

Do zadań Koordynatorów należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Monitorowanie działalności Inspektoratu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Przedstawianie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin  i Nasiennictwa w Warszawie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego (30.03.2021)


 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Stanisław Skurzak

Redakcja strony wiorin warszawa

  1. Stanisław Skurzak
  2. Marzena Jurgilewicz
  3. Halina Gniado
  4. Michał Jakubowski

tel.: 22 773-59-08

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Warszawa
Zgłoś błąd