Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

organy inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
  2. Wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Herbert Małecki
Data publikacji informacji: 02.08.2014 11:50
Data aktualizacji informacji: 25.08.2021 08:45
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd