Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (139616)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki: Renata Suchodolska, Załącze


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennictwa oraz fitosanitarnych w Oddziale w Piasecznie

Pełna treść ogłoszenia (139593)


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów w Oddziale w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (138865)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki: Monika Żak, Ząbki


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. granicznej kontroli fitosanitarnej Oddziale Granicznym

Pełna treść ogłoszenia (138858)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Ciechanowie

Pełna treść ogłoszenia (137461)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych i ochrony roślin i nawozów w Oddziale Warszawa.

Pełna treść ogłoszenia (136072)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydata:

Michał Szymański, Warszawa


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych i ochrony roślin i nawozów w Oddziale Warszawa.

Pełna treść ogłoszenia (135035)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko poza służbą cywilną.

Nabór na stanowisko: Laborant w Oddziale w Sochaczewie.

Pełna treść ogłoszenia


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Nowym Dworze Maz.

Pełna treść ogłoszenia (132671)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Monika Radomińska, Izbica


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (132673)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Katarzyna Frankowska, Bielawa


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (131768)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz.

Pełna treść ogłoszenia (131769)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Dariusz Owsianko, Grodzisk Mazowiecki


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Nowym Dworze Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (131471)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz.

Pełna treść ogłoszenia (131029)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (131028)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów w Oddziale w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (130727)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Nowym Dworze Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (130726)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko poza służbą cywilną.

Nabór na stanowisko: Laborant w Dziale Nadzoru Nasiennego

Pełna treść ogłoszenia


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko poza służbą cywilną.

Nabór na stanowisko: Laborant w Oddziale w Sochaczewie

Pełna treść ogłoszenia


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz.

Pełna treść ogłoszenia (130045)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (130044)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w oddziale w Grodzisku Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (128840)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Amelia Frydlewicz, Pruszków


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Nowym Dworze Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (128863)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (128351)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko poza służbą cywilną.

Nabór na stanowisko: Laborant w Oddziale w Sochaczewie

Pełna treść ogłoszenia


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (126245)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nawozów i ochrony roślin w Oddziale w Płocku.

Pełna treść ogłoszenia (124844)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Jolanta Sierocińska-Witkowska, Płock


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (124207)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nawozów i ochrony roślin w Oddziale w Grodzisku Maz.

Pełna treść ogłoszenia (123533)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony kandydata:

Mateusz Charzewski, Przystałowice Małe


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych w Oddziale w Radomiu

Pełna treść ogłoszenia (123402)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony kandydata:

Wojciech Płaza, Radom


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów w Oddziale w Płocku

Pełna treść ogłoszenia (122918)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Radomiu

Pełna treść ogłoszenia (122567)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Klaudia Młodawska, Radom


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Pełna treść ogłoszenia (122566)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony kandydatki:

Anna Mitura, Warszawa


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów w Oddziale w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (122508)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (122506)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Radomiu

Pełna treść ogłoszenia (121768)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (121424)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów w Oddziale w Mińsku Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (121352)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Dorota Ajdacka, Choszczówka Stojecka


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko poza służbą cywilną.

Nabór na stanowisko: Laborant w Oddziale w Piasecznie

Pełna treść ogłoszenia


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (120456)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych w Oddziale w Białobrzegach

Pełna treść ogłoszenia (120130)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Dorota Laskowska, Kożuchów


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (119265)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Mateusz Charzewski


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych w Oddziale w Białobrzegach

Pełna treść ogłoszenia (119264)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (119263)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych w Oddziale w Białobrzegach

Pełna treść ogłoszenia (117920)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale w Grodzisku Maz. (Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (117918)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nawozów i ochrony roślin w Oddziale w Płocku

Pełna treść ogłoszenia (117772)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Sylwia Lucińska, Płock


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nawozów i ochrony roślin – Oddział w Mławie

Pełna treść ogłoszenia (117327)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Jolanta Bardońska, Ignacewo


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Białobrzegach

Pełna treść ogłoszenia (116985)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Grodzisku Maz. (Punkt Obsługi Eksportu Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (116906)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (116376)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Michał Małecki, Warszawa


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Dział Nadzoru Nasiennego

Pełna treść ogłoszenia (116373)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Anna Domasiewicz, Warszawa


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Białobrzegach

Pełna treść ogłoszenia (115918)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Grodzisku Maz. (Punkt Obsługi Eksportu Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (115392)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów oraz spraw fitosanitarnych – Oddział w Ostrołęce

Pełna treść ogłoszenia (114633)

 

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Sylwia Boguska, Drwęcz


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nawozów i ochrony roślin – Oddział w Ostrowi Maz.

Pełna treść ogłoszenia (114627)

 

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Agnieszka Księżak, Korytnica


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nawozów i ochrony roślin – Oddział w Makowie Maz.

Pełna treść ogłoszenia (114623)

 

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Iwona Borysowicz, Maków Maz.


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nawozów i ochrony roślin – Oddział w Grodzisku Maz.

Pełna treść ogłoszenia (114612)

 

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Łucja Kossowska, Pruszków


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nawozów i ochrony roślin – Oddział w Płocku

Pełna treść ogłoszenia (114601)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Białobrzegach

Pełna treść ogłoszenia (114559)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. BHP i inspektor ds. ppoż.

Pełna treść ogłoszenia (114558)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:
Mariusz Szostak, Wola Paprotnia


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Mławie

Pełna treść ogłoszenia (113775)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Iwona Kaszuba, Pepłowo


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Ciechanowie

Pełna treść ogłoszenia (113508)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Andrzej Smoliński, Zembrzus Wielki


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Białobrzegach

Pełna treść ogłoszenia (113503)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (113432)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Dział Nadzoru Nasiennego

Pełna treść ogłoszenia (113417)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Anita Szczęsna, Duchnów


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Białobrzegach

Pełna treść ogłoszenia (112314)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Białobrzegach

Pełna treść ogłoszenia (112313)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Marta Gajda, Błeszno


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Grodzisku Maz. (Punkt Obsługi Eksportu Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (111448)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Kazimierz Szczypiński, Borzęcin Duży


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Dział Nadzoru Nasiennego

Pełna treść ogłoszenia (110714)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Białobrzegach

Pełna treść ogłoszenia (110712)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Białobrzegach

Pełna treść ogłoszenia (110708)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (110194)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Marek Jarosławski, Grobice


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów i spraw fitosanitarnych – Oddział w Piasecznie

Pełna treść ogłoszenia (110193)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Grodzisku Maz. (Punkt Obsługi Eksportu Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (110188)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Starszy inspektor ds. ewidencji i operacji finansowych - Dział Finansowy

Pełna treść ogłoszenia (109264)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Edyta Zgiet, Okuniew


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (108895)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (108894)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Grodzisku Maz. (Punkt Obsługi Eksportu Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (108685)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów i spraw fitosanitarnych – Oddział w Piasecznie

Pełna treść ogłoszenia (108681)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (107915)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (107512)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pełna treść ogłoszenia (107510)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Aneta Bartoszewska, Warszawa


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Grodzisku Mazowieckim (Punkt obsługi eksportu - Bronisze)

Pełna treść ogłoszenia (107277)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Grodzisku Mazowieckim.

Pełna treść ogłoszenia (107214)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Agnieszka Pocztowska, Krosna-Wieś


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Pełna treść ogłoszenia (107118)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Pełna treść ogłoszenia (106709)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Bartłomiej Burchart, Warszawa


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Piasecznie

Pełna treść ogłoszenia (106704)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (106668)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Nowym Dworze Maz.

Pełna treść ogłoszenia (105463)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki: Katarzyna Małecka, Chotomów


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów i spraw fitosanitarnych – Oddział w Piasecznie

Pełna treść ogłoszenia (105192)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pełna treść ogłoszenia (105070)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (105069)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (105086)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Grodzisku Maz.

Pełna treść ogłoszenia (104561)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Anna Piątkowska, Milanówek


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: inspektor ds.fitosanitarnych - Oddział w Nowym Dworze Maz.

Pełna treść ogłoszenia (104368)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Piasecznie

Pełna treść ogłoszenia (104244)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Mławie

Pełna treść ogłoszenia (104162)

 

nabór zakończony wyborem kandydatki:
Natalia Bugaj, Kitki


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (104164)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (103526)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pełna treść ogłoszenia (103446)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Dział Nadzoru Fitosanitarnego (umowa na zastępstwo)

Pełna treść ogłoszenia (102040)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Radomiu

Pełna treść ogłoszenia (101830)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatek:

Emilia Kucharczyk, Mokrosęk

Ewa Grela, Bukówno


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Kozienicach

Pełna treść ogłoszenia (101681)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Kamil Mindewicz, Holendry Kuźmińskie


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. ewidencji i operacji finansowych w Dziale Finansowym

Pełna treść ogłoszenia (101649)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Katarzyna Kapusta, Sulejówek


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (101605)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Mławie

Pełna treść ogłoszenia (101578)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko. Inspektor ds. nasiennych - Dział Nadzoru Nasiennego

Pełna treść ogłoszenia (101577)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:
Karolina Kalota, Zabłotnia


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Pełna treść ogłoszenia (101557)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego.

Pełna treść ogłoszenia (100650)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego (umowa na zastępstwo)

Pełna treść ogłoszenia (100401)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (100183)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko. Inspektor ds. nasiennych - Dział Nadzoru Nasiennego

Pełna treść ogłoszenia (99880)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Starszy Inspektor ds. ewidencji i operacji finansowych w Dziale Finansowym

Pełna treść ogłoszenia (99363)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych - Dział Nadzoru Nasiennego

Pełna treść ogłoszenia (98799)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (98426)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Pełna treść ogłoszenia (98437)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (98440)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony i nawozów – Oddział w Sokołowie Podlaskim

Pełna treść ogłoszenia (98442)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Mariusz Wiśniewski, Walerów


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Specjalista ds. ewidencji i operacji finansowych w Dziale Finansowym

Pełna treść ogłoszenia (96909)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Dział Nadzoru Nasiennego

Pełna treść ogłoszenia (96879)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Radomiu

Pełna treść ogłoszenia (96382)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


Justyna Konopska, Skaryszew


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Pełna treść ogłoszenia (95875)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Anna Mauer, Wołomin


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (95441)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. granicznej kontroli fitosanitarnej – Oddział Graniczny

Pełna treść ogłoszenia (95419)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Ala Nagiel, Warszawa


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Mławie

Pełna treść ogłoszenia (94852)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Agnieszka Szymańska, Mława


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Oddział w Płocku

Pełna treść ogłoszenia (94569)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Kamila Białecka, Gąbin


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych – Dział Nadzoru Nasiennego

Pełna treść ogłoszenia (94473)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. ewidencji i operacji finansowych w Dziale Finansowym

Pełna treść ogłoszenia (93665)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Radomiu

Pełna treść ogłoszenia (92998)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych – Oddział w Nowym Dworze Maz.

Pełna treść ogłoszenia (92992)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony i nawozów – Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Pełna treść ogłoszenia (92991)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony i nawozów - Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (92986)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. ochrony i nawozów, fitosanitarnych i nasiennych – Oddział w Piasecznie

Pełna treść ogłoszenia (92981)

 

Wynik naboru:

anulowano nabór


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony i nawozów – Oddział w Piasecznie

Pełna treść ogłoszenia (92978)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych - Oddział w Mińsku Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (92266)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Milena Sobocińska, Drożdżówka


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. nasiennych - Oddział w Mławie

Pełna treść ogłoszenia (92261)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Piasecznie.

Pełna treść ogłoszenia (91194)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. ochrony roślin i nawozów, fitosanitarnych i nasiennych - Oddział w Piasecznie.

Pełna treść ogłoszenia (91189)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych - Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (91000)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych - Oddział w Ostrowi Mazowieckiej

Pełna treść ogłoszenia (90999)

 

Wynik naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki: Aneta Mierzejewska, Nogawki


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych - Oddział w Lipsku:

Pełna treść ogłoszenia (90997)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata: Konrad Kowaleczko, Solec nad Wisłą


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Pełna treść ogłoszenia (90835)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Warszawie:

Pełna treść ogłoszenia (90543)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. ochrony roślin i nawozów, fitosanitarnych i nasiennych - Oddział w Piasecznie.

Pełna treść ogłoszenia (89398)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. ochrony roślin i nawozów, fitosanitarnych i nasiennych - Oddział w Piasecznie.

Pełna treść ogłoszenia (88808)

 

Wynik naboru:

anulowano nabór


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Grójcu (umowa na zastępstwo)

Pełna treść ogłoszenia (87681)

 

nabór zakończony wyborem kandydata:

Mariola Michalak, Mszczonów


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (87680)

 

nabór zakończony wyborem kandydata:

Katarzyna Wrzesińska, Warka


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i techniki - Dział Ochrony Roślin i Techniki ( 2 stanowiska)

Pełna treść ogłoszenia (87677)

 

Wyniki naboru:

Magdalena Mrozowska, Warszawa


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów – Oddział w Warszawie.

Pełna treść ogłoszenia (87175)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i techniki - Dział Ochrony Roślin i Techniki ( 2 stanowiska)

Pełna treść ogłoszenia (85863)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. granicznej kontroli fitosanitarnej - Oddział Graniczny

Pełna treść ogłoszenia (85627)

 

Wyniki naboru:

anulowano nabór


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (85619)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Grójcu (umowa na zastępstwo)

Pełna treść ogłoszenia (85618)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Makowie Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (85615)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:
Krzysztof Piotrowski, Zakliczewo


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Grójcu (umowa na zastępstwo)

Pełna treść ogłoszenia (83756)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (83755)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych - Oddział w Mławie

Pełna treść ogłoszenia (83752)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Elżbieta Murawska, Mława


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (82566)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Michał Gańko, Wielgolas Duchnowski


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (82570)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Grójcu

Pełna treść ogłoszenia (82571)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Makowie Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (82209)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i techniki - Dział Ochrony Roślin i Techniki ( 2 stanowiska)

Pełna treść ogłoszenia (81266)

 

Nie zatrudniono kandydatki/kandydata.


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i nawozów - Oddział w Warszawie

Pełna treść ogłoszenia (80952)

 

nabór zakończony bez wyboru kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej – Samodzielne Stanowisko Pracy (Warszawa-Wesoła)

Pełna treść ogłoszenia (80824)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:

Cezary Maciejec, Mińsk Maz.


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych - Oddział Mińsk Mazowiecki (umowa na zastępstwo)

Pełna treść ogłoszenia (80806)

 

nabór zakończony wyborem kandydata

Katarzyna Rawska, Moczydła


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Starszy Inspektor ds. ochrony roślin i techniki - Dział Ochrony Roślin i Techniki

Pełna treść ogłoszenia (79407)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony roślin i techniki - Oddział Sokołów Podlaski

Pełna treść ogłoszenia (79417)

 

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydata:

Tomasz Kuć, Siedlce


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych - Oddział Mińsk Mazowiecki (umowa na zastępstwo)

Pełna treść ogłoszenia (79423)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych - Oddział Ciechanów

Pełna treść ogłoszenia (79433)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:

Katarzyna Perkowska-Pióro, Ciechanów


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Starszy Inspektor ds. ochrony roślin i techniki - Dział Ochrony Roślin i Techniki

Pełna treść ogłoszenia (77891)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych - Oddział w Piasecznie

Pełna treść ogłoszenia (77556)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata:
Piotr Kędra, Piaseczno

 


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Starszy inspektor ds. ochrony roślin i techniki - Dział Ochrony Roślin i Techniki

Pełna treść ogłoszenia (77369)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Starszy specjalista ds. granicznej kontroli fitosanitarnej - Oddział Graniczny

Pełna treść ogłoszenia (76846)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:
Dorota Chrabałowska, Warszawa


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych - Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim

Pełna treść ogłoszenia (76735)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:
Monika Ostrowska, Izbica


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Główny specjalista ds. ochrony roślin i nawozów - Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Pełna treść ogłoszenia (76361)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór na stanowisko: Inspektor ds. fitosanitarnych - Oddział w Warszawie (umowa na zastępstwo)

Pełna treść ogłoszenia (75476)

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki:
Katarzyna Wijat, Warszawa


Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Herbert Małecki
Data publikacji informacji: 22.10.2014 11:01
Data aktualizacji informacji: 21.06.2016 09:42
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd