20 Kwietnia 2021

Informacje o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin

WIORiN w Warszawie, zgodnie z art. 39 ust 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), informuje o planowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu zabiegach z zastosowaniem ś.o.r.
więcej
20 Kwietnia 2021

Informacje o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin

WIORiN w Warszawie, zgodnie z art. 39 ust 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), informuje o planowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie zabiegach z zastosowaniem ś.o.r.
więcej
14 Kwietnia 2021

Chroń pszczoły i inne owady zapylające

Ochrona organizmów pożytecznych i stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu to podstawowy wymóg integrowanej ochrony roślin.
więcej
15 Lutego 2021

Rozszerzony zakres egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin

WIORiN w Warszawie, informuje o możliwości przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy do wykonywania ocen w celu wydania paszportów roślin dla sadzeniaków ziemniaka.
więcej
09 Lutego 2021

Organizacja badań laboratoryjnych PIORiN i zmiany zasad dostarczania prób zleconych do badań laboratoryjnych

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie uległa struktura organizacyjna Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
więcej
  1  2  3  4  5