Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wyniki kontroli wewnetrznych WIORiN Warszawa 2014r.

Data Zakres tematyczny kontroli Jednostka kontrolująca Wystąpienie pokontrolne
11.12.2013 - 3.01.2014 Kontrola decyzji administracyjnych wydawanych od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r.w przedmiocie:
  • określenia szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych,
  • wpisu, zmiany danych podlegających wpisowi oraz wykreślenia z rejestru przedsiębiorców,
  • zakazu prowadzenia obrotu materiałem siewnym
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Oddział Kontroli
w Ciechanowie
Pobierz
7 - 9.07.2014 Kontrola dokumentacji za rok 2013/2014 dotycząca:
  • kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego GMO,
  • kontroli obrotu materiałem siewnym,
  • decyzji administracyjnych z zakresu nasiennictwa i rolnictwa ekologicznego,
  • kontroli wewnętrznych z zakresu nadzoru nasiennego
Główny Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa
Pobierz

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Herbert Małecki
Data publikacji informacji: 30.10.2014 11:24
Data aktualizacji informacji: 27.11.2014 08:31
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd