10 Października 2021

27 września 2021 roku – pracownicy WIORiN w Lublinie, Oddział w Puławach na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochr Drukuj

W dniu 27 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Puławskiego.

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie był reprezentowany przez pracowników Oddziału w Puławach: Panią Agnieszkę Kruk i Pana Adama Łysonia. W trakcie posiedzenia przekazano informacje dotyczące struktury funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin  i Nasiennictwa w Lublinie ze szczególnym uwzględnieniem działalności Oddziału w Puławach. Zapoznano uczestników posiedzenia z zadaniami realizowanymi przez Inspekcję, które mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających ze stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego. Przedstawiono także  problemy związane z nieprawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin z uwzględnieniem priorytetów dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania dla ludzi, pszczół oraz środowiska, a także wyjaśniano kwestie dotyczące aktualnych przepisów prawa w zakresie obrotu i stosowania nasion genetycznie modyfikowanych. Dyskutowano również na temat wymagań fitosanitarnych oraz badań płodów rolnych na pozostałości środków ochrony roślin w obrocie wewnątrzunijnym oraz przy eksporcie do państw trzecich, a także na temat kontroli upraw winorośli z przeznaczeniem do wyrobu wina.

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.

 

 


lista aktualności